Arts in Education

Bíonn an churaclam scoile mar lionsa forbartha a chuireann le mo chumas mar ealaíontóir agus éascaíthoir

Ceardlanna an Atlántaigh Fhiáine

Ag múineadh go páirt-aimsearach i Lurgabreac, tá an t-ádh orm go bhfuil deiseanna agam nasc a dhéanamh idir obair an churaclaim agus mo shaothar ealaíona féin. ‘Cleachtadh a dhéanann máistreacht’ maidir leis an seanfhocail; bíonn sé sásta triail a bhaint as gnéithí airithe de mo chuid oibre chun iad a fheabhsú agus a fhoirfiú. Tá comhoibre déanta agam le daltaí na scoile ar roinnt thógraí éagsúla le blianta anuas: ‘Lucybarney TV’, Seachtain Na Gaeilge, Scór, RTE, ranganna iarscoile is a léithide.

Tá rogha albam taifeadta againn don scoil agus i gcuideachta an grúpa ceoil aitheanta Goats Don’t Shave chun sochar do chatharnachtaí áitiúla.

Go rialta, cuirimse ceardlanna idirghníomhacha ar siúl le scoileanna eile, i dteannta le féilte cultúrtha Wainfest, Léim sa Scéal, srl. Mar bhainisteoir an ghrúpa ealaíona ‘Blue Ribbon Arts’ le tacaíocht ó Chomhairle Chontae Dún na nGall, bainimse an-sult as na himeachtaí seo, ag múineadh is ag foghlaim ó scolairí, múinteoirí agus ag plé le tuairimí muintir óga, ag cruthadh agus ag roinnt smaointe oiriúnach don saol atá inniú ann.

Mar léiritheoir agus éascaitheoir ar thionscnaimh shuimiúla éagsúla eile le blianta anuas, ó Dhoire go Dún Fionnachaidh, ag cruthadh scéalta, ceol agus dramaíocht ardáin An Ghrianán, an amharclann suite i Leitirceanainn. Ag comhoibriú le na hIonaid Oideachais is cultúrtha ar fud an iarthuaisceart, bíonn an churaclam scoile mar lionsa forbartha a chuireann le mo chumas mar ealaíontóir agus éascaíthoir.

Tá leabhar nua agam, Blue Ribbon Big Book of Drama, lán de chluichí agus smaointe a bhain mé úsáid as mo sheomra ranga féin, foghlaimthe agus cleachtaithe le linn ceardlanna. Bhailigh mé suas is chuir mé le chéile iad fá choinne mhúinteoirí agus éascaitheoirí eile is mian leo cur leis cumas teagaisc s’acu sna hábhair ealaíonta. Mar pháírt den tionscnamh ‘Wider Horizons USA’ rinne mé comhoibriú ar bhonn idirnáisiúnta le daltaí eile, ag coiriú léirithe damhsa don ardán.

Is iomaí ceoldrama a léirigh mé ag tarraing ar thaithithe a bhain mé amach le linn laethe a chaith mé sna Stáit Aontaithe ag cur feabhas ar mo shaineolas. Chomh maith le sin, d’oibigh mé i dteannta le scoileanna eile ag cur córagrafaíochta sna léiriúcháin ceoil agus dramaíochta san iarthuaisceart. Chuidigh an saineolas a chruinnigh mé nuair a d’éirigh liom cailíochtaí a bhaint amach sna Stáit Aontaithe sa phróiseas sin. Rinne Ribín Gorm go leor léiriúcháin ceoil is dramaíochta ó 1997, anseo in Éireann, i Eurodisney, san Iodáil agus in áiteacha eile thar lear.

I enjoy regular interactive workshops with other schools, mainly facilitated by Donegal County Library as part of WainFest, Ireland Reads and Spring into Storytime...

Wild Atlantic Workshops

As a Job-sharing Resource Teacher in Lurgybrack NS, I’m extremely fortunate in that I can develop and build upon my facilitation skills in and out of the classroom. To date I have enjoyed working with the children and staff of my own school on various school projects, from our LucyBarney School TV, Seachtain Na Gaeilge, Scór, RTE Junior and after-school music and drama.

We have recorded albums for ourselves and with the Goats Don’t Shave as part of charity projects.

I enjoy regular interactive workshops with other schools, mainly facilitated by Donegal County Library as part of WainFest, Ireland Reads and Spring into Storytime, which I thoroughly enjoy as it gives me the opportunity to teach and learn from students and teachers from Junior Infants all the way to Leaving Cert, creating and collaborating on new ideas, methodologies and cross-curricular activities.

As part of Peace IV, I was Facilitator and Director of several interschool Music, Art and Drama projects from Derry to Dunfanaghy, creating stories, exploring local heritage and cultures, making music and drama, bringing Art and Music to the stage in Ozanam Centre, Dunfanaghy, the Workhouse, Dunfanaghy, An Grianan Theatre, Letterkenny, and Relay for Life Donegal. Collaborating with Donegal Education Centre, Donegal Women’s Centre and local schools helps me keep focus on the curriculum, and come up with new ideas for implementation in a fun and educational way.

My new book, The Big Blue Ribbon Book of Drama, is filled with almost thirty years of Arts in Education games, ideas and inspiration to aid fellow teachers in delivering Drama and SPHE games.

As part of Wider Horizons Project USA, a collaboration with international like-minded Arts in Education students, I channelled my dance skills into choreography, and have worked with Loreto Convent Letterkenny, Loreto College, Milford, Mulroy College, Milford, Errigal College, Letterkenny, St Eunan’s College, Letterkenny and St Patrick’s College, Drumcondra on numerous musicals and productions from variety concerts to musicals, such as Thank You For the Music, Grease is the Word, Back to the 80s and many many more.

Blue Ribbon Arts  has also produced inter-school productions, established since 1997, from original to classic shows.

LucyBarney Lurgybrack Videos

LUCY BARNEY EP. 8

THe ISLE OF INISFREE

LUCY LURGY AND BARNEY BRACK EP. 5

Shopping Cart
Scroll to Top
Open chat
Hello there! You're very welcome to my site, how can I help you?